7/24 Online Destek

Bir gün değil her gün sizinleyiz!

Büyükbaş Hayvan Hayat - 365 Gün Sigorta

Bu sigorta, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilen haller sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler nedeniyle sigorta ettirenin doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

TEMİNAT KAPSAMLARI;

Geniş Kapsam ;

Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda;

  • Genel Şartlarda belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm, yavru atma ve yavru ölümü,
  • Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması,
  • Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
  • Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, nedeniyle, sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

Dar Kapsam ;

Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda;

  • Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması,
  • Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
  • Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, nedeniyle, sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası ile ilgili detaylı bilgiye “TARSİM” web sitesinden ulaşabilirsiniz.